تماس با ما

  آدرس شرکت:

کیلومتر 9 اتوبان لشگری، خیابان علیمرادی، ساختمان توسعه خرده فروشی ماکان، صنایع غذایی امروز.


 تلفن تماس:

021-45983000


  ایمیل:

iinfo@emrooz-food.com


 فکس:

021-45983000