زرشک

زرشک:

این دانه های ترش و سرخ رنگ درختی همیشه سبز و پهن برگ دارد و به صورت خام و پخته مصرف می شود.برای تولید محصولاتی مثل ژله،آب میوه،مربا و نوشیدنی های کازدار استفاده می شود